Професионалния път на личността преминава през различни стадии ; на подготовка-детството и юношеството са време на подготовка за професионална дейност-избор, компетентност, умения , знания-извършващи се т.нар. центрове за професионално ориентиране или  от кариерни консултанти. на израстване и утвърждаване – в професията , която сме избрали ; на съхраняване на достигнатото;  на...