За пророкът Мохамед се разказва следната случка. Пророкът отишъл с един свой спътник в един град, за да проповядват. Скоро към пророка се присъединил един последовател на неговото учение: „Господарю, в този град глупостта е под път  и над път. Жителите са му твърдоглави. Никой тук не...