– Защо не допускаш никого до себе си? – попитал веднъж учителят свой ученик. – Защо си се обградил със стени? – Така е по-безопасно, учителю! – отвърнал ученикът. – Стените ме предпазват от човешката злоба и лошотия. Те остават отвън и не ме...