Би било прекрасно днес да те харесвам такъв, какъвто си, както в деня, когато се запознахме.  Бих се радвала, ако беше постъпвал по начина, от който се нуждаех и който желаех. Навярно аз също не съм постъпвала по начина, от който ти си се нуждаел и...