Иван бил управител на фирма. Винаги бил в добро настроение. Винаги, когато някой го попитал как е, отговарял: – По- добре от това не може да бъде.  Голяма част от персонала напуснал, когато той решил да си смени работата… и тръгнали с него… Защо? Защото Иван умеел да...