ИСКАМ Искам да ме изслушваш без да ме съдиш. Искам мнението ти, не съвет. Искам да ми вярваш, без да изискваш. Искам помоща ти, но не и да решаваш вместо мен. Искам грижите ти, но не и да ме обезличаваш. Искам да ме гледаш, без да проектираш твоите...