Любовта към другите се поражда и подхранва. Нещо повече-започва от любовта към самите нас, защото тя има много общо с възможността да се оглеждаме в другия.Колкото повече се радвам на собствения си живот, колкото по-голямо удоволствие мога да изпитам,толкова по-развита е способността ми да обичам себе си, а...