Един невротик  върви по пътя към града и стига до някаква река. Поглежда реката, намръщва се недоволно, сяда край пътя и се оплаква на глас:   Тук не би трябвало да има река… Градът би трябвало да е от тази страна… Някой би трябвало да е построил...