Идва при психоаналитик клиент. През цялото време мълчи. Психоаналитикът търпеливо чака. Минава един час в абсолютна тишина. Клиентът става, оставя 100 евро и си тръгва. На следващия ден ситуацията се повтаря. И така още няколко пъти. Накрая психоаналитикът пита: – Няма ли все пак да ми разкажете какво ви...