Много от хората, най-често нашите родители или близки / поели родителската роля в нашия живот/ осъществяват контрол над нас своите близки, приятели, партньори. От какво е продиктувано това и на какво се дължи? Много често тези хора са силно тревожни. Именно тревожността им, притеснението им, а...