За разлика от психоаналитиците, когнитивните терапевти работят със съзнателното съдържание на психиката на хората. Предполага се, че мислите и образите, въздействащи върху поведението, са не много дълбоко скрити в безсъзнателното.   Тук терапевта не интерпретира изказванията на пациента, а го поощрява към самоизследване. А.Бандура счита, че един...