Жената излязла пред къщата си, когато видяла тримата старци с дълги бели бради, седнали в нейния двор. Казала им: Не ви познавам, но вероятно сте гладни. Влезте вътре, за да се нахраните!        – В къщи ли е мъжът ти? –попитали те. Когато получили отрицателен отговор й казали:...