Човек избира някого, започва връзка с него, определя дата на сватбата, участва в церемонията и заедно с брачния партньор попада в затвор, който донякъде иронично е наречен „любовно гнездо“. След като се озове в него, човек за първи път поглежда трезво към съкилийника или съкилийничката си. Ако онова,...