Категория: Публикации

Пътят към здравето и свободата

   Всеки процес на превръщането ни в личност започва от това да открием колко е важно да поемем риска да сме истински – да знаем, че всеки е ценен, заради един конкретен факт – че е този , който е. А това се случва само ако вземем решението да...

Пътя към себе си

   Може би е по-лесно да вървим по пътеката, по която вървят всички, и да изпълняваме безропотно онова, което ни повтарят, но дали това не спира нашето самоизрастване и развитие?   Плод на нашето самоизрастване и осъзнаване е самоуважението тоест умението да ценим себе си. В това  да ценим...

Стрес и психотравма

    Стресът представлява цялостна нервнофизиологична реакция на организма на определени  дразнения, нар. стресори. Те могат да бъдат от различно естество – дистантни, психологични, директни, материални, идеални, ендогенни, екзогенни и други.  Според Х. Селие стресът е мобилизация на ресурсите на организма за справяне при екстремни условия с цел възстановяване...

Зрелост и кризи в зрелостта IV

Механизмите за справяне на личността могат най-общо да се подразделят на: адаптивни –  въвличане на социалното обкръжение, мобилизиране на близки и роднини, търсене на помощ от професионалисти; неадаптивни – оттегляне, изолация, депресия, злоупотреба с психоактивни вещества, различни прояви на регрес, вкл. позиция на силна зависимост от други, предизвикателно поведение или директна...

Зрелост и кризи на зрелостта III

средна зрялост(продуктивност срещу инертност-26-65г.)-период в който се прави избора между продуктивност и инертност. Като под продуктивност Ериксън има предвид –грижата за другите , тези, които идват след мен. Тези, които не могат да реализират продуктивността и да се само реализират, постепенно преминават в погълнатост от самите себе си. „Грижата...

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close