Категория: Психотерапия

Гещалттерапия

        Гещалттерапията е метод основно създаден и популялизиран от Фредерик Пърлз. Неговите теоритични идеи се явяват психоанализата, гещалтпсихологията, екзистенциализмът и психодрамата, както и някой идеи от дзен–будизмът и даосизма. Самия Пърлз считал гещалт–терапията за екзестициален подход, макар в него да присъстват феноменологични и хуманистични моменти. Тя...

Koгнитивна психотерапия III

  Когнитивната психотерапия вкл. в себе си и използването на някои специфични методи, които са насочени към разкриване и проверка на грешните представи и дезадаптивни умопостроения (мисли), като в пр-са на терапията пациента се научава да: –   Да проследява своите негативни автоматични мисли; – Да разпознава взаимовръзката между...

Когнитивна психотерапия II

    За разлика от психоаналитиците, когнитивните терапевти работят със съзнателното съдържание на психиката на хората. Предполага се, че мислите и образите, въздействащи върху поведението, са не много дълбоко скрити в безсъзнателното.   Тук терапевта не интерпретира изказванията на пациента, а го поощрява към самоизследване. А.Бандура счита, че един...

Когнитивна психотерапия I

    Психотерапията е използване на психологически средства за възстановяване на нарушената дейност  на организма и психиката. Като нарушенията на дейността може да засягат, както психическите прoцеси на личността, така и соматическите й функции. Към психологическите средства се отнасят речта, мълчанието, емоциите и емоционалното отношение, мимиката, различните видове научаване,...

Стрес и психотравма

    Стресът представлява цялостна нервнофизиологична реакция на организма на определени  дразнения, нар. стресори. Те могат да бъдат от различно естество – дистантни, психологични, директни, материални, идеални, ендогенни, екзогенни и други.  Според Х. Селие стресът е мобилизация на ресурсите на организма за справяне при екстремни условия с цел възстановяване...

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close