За СТР може да се говори след 4г. възраст при отсъствие на первазивно (генерализирано) разстройство на психичното развитие. 1.      Етиология генетични фактори; индивидуална и семейна история-като основна роля тук играе това дали правилно е осъществено отделянето на детето от основната родителска фигура във възрастта-3г., 6-8г.Именно неправилните повтарящи се...