Category: Генерализирани(первазивни) разстройства на развитието(разстройства от аутистичния спектър)

Детско дезинтегративно разстройство и разстройство на Rett.

CDD   Характеризира се с период на превидно нормално развитие за най-малко 2г и после последван от регрес в способността на говори, да играе, в степента на сфинктерен контрол, в двигателните умения и в други усвоени навици и умения., преживявания свързани със страх. Постепенно се установяват типичните за PDD...

Разстройство на Аsperger

   Поява на думи, комуникативни фрази и интелект в норма. Наличие на трудности при социални ситуации-не могат да общуват по характерния за възрастта начин. Това, което ги вълнува и интересува е различно от обичайното за възрастта и културната група. Социалните ситуации и промени ги дезорганизират. Имат затруднения в разбирането на...

Аутистично разстройство

  Характеризира се с отсъствието на експресивна реч най-често между-2-4г. Детето е произнасяло думи, но е спряло да говори след първата година. Разбирането на речта е съхранено. Детето се интересува по-малко от други деца и характерни за възрастта играчки. Използва продължително игрови предмети; не дава да се разместват определени...

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close