Фобийни разстройства

 

 Фобийните разстройства могат да се разделят на три групи:

  • Прости фобии:

  Често срещани състояния, които не винаги достигат  характер на психично разстройство.Тревожността при тях се обуславя от конкретна ситуация или обект.  Засяга по-често жени. Началото на заболяването е обикновено в детска възраст, но за ситуативните фобии се наблюдава пик към средата на 20-те години.

Клинична картина:

  • изразен прекомерен или безпочвен страх от наличие (или очакване) на обекти или ситуации;
  • излагането на тези ситуации предизвиква реакция на тревожност, която може да е неотличима от панически пристъп;
  • индивида осъзнава, че страхът е безпочвен и прекомерен;
  • отбягването, тревожното очакване или дистресът в определена ситуация, смущават всекидневните дейности, професионалното функциониране, социалните активности или отношения, или се появява изразен дистрес към фобията;
  • не се установят необходимите за поставяне на друго разстройство симптоми;

Касае се за фобийно разстройство, когато то е предхождащо, а не е симптом на други психични или соматични заболявания.

 

  Наблюдават се следните субтипове:

 

 • субтип фобии към животни /най-често има начало в детството/;
 • субтип фобии към природни явления и обекти от околната среда /с начало в детството/;
 • субтип фобии към кръв-инжекциия-нараняване-/   унаследява се фамилно/;
 • субтип ситуативни фобии – наблюдава се фобийна тревожност и страх при определени ситуации (тунели, мостове, асансьори и др). Установени са два пика на началото на заболяването – в детството и в средата на 20-те години. Открива се наличие на фамилност в определените субтипове.
 • друг субтип. Избягване на ситуации водещи до повръщане; пространствена фобия-страх от падане; детски страх от силни шумове…

Лечение:

 • Психотерапията е водеща-поведенческа десензибилизация към съответните обекти и ситуации, малки стъпки, подкрепа на желаното поведение. Медикаментозна терапия само при необходимост.
 • Социална фобия (социално тревожно разтройство)

 

  Социалната тревожност е страх от социални ситуации и взаимоотношения с други хора, които автоматично водят до чувство на разколебаване, оценка и низходящо положение. Като тук основното е страха на индивида да не бъде оценен в негативен план от другите, което предизвиква усещания за неадекватност, излагане в обществото, унижение или депресия. С еднаква степен е проявява и при двата пола, често се среща, но рядко се диагностицира, докато не напредне във времето. Най-често се появява в края на юношеството. Социалната тревожност е проблем, когато индивида изпитва напрежение, когато е сред други хора, а се чувства добре когато е сам.

 

Етиопатогенетични механизми:

 

 • генетични;
 • мозъчна невротрансмисия;
 • развитие-3г, периода 6-8г, ученическите години и свързаната с тях необходимост от социална изява. Психотравмиращи събития в тези периоди могат да имат съществено значение за появата на социална фобия.

 Индивида със социална фобия осъществява непълноценни социални контакти. Той не е в състояние да възприема адекватно другия участник в контакта, защото всичките му мисли и чувства са насочени към самонаблюдение. Реалния събеседник е заместен с въображаем образ на съдник. Собствените емоции и телесни усещания са основната информация, която пациента долавя по време на общуването, лишавайки се по този начин от реална и полезна обратна връзка.

Настоящи оплаквания:

 

Преживявания на страх в следните ситуации:

 • когато се запознават с нови хора;
 • когато са подложени на критика и негативна оценка;
 • когато са център на внимание;
 • когато са наблюдавани от други хора;
 • когато се срещат с овластени лица;
 • когато трябва да се изявяват пред други (особено непознати) хора.

  Социалната тревожност може да се изяви и в други социални ситуации, които не са изброени.Чувствата на притеснение, смущение или унижение доминират при това разстройство и често водят до отбягване на притеснителните места или ситуации, а при необходимост да бъдат понесени това се постига с подчертано усилие и напрежение, вкл. симптоми наподобяващи панически пристъп.

Диагностични критерии:

 

 • изразена персистираща тревожност от една или повече социални ситуации или при социална изява;
 • излагането на една от тези ситуации води почти неотменно до страх, който силно наподобява панически пристъп;
 • индивидът признава, че неговия страх е прекомерен и безпочвен;
 • индивидът се стреми да избягва социалните ситуации, които предизвикват страх;
 • отбягването, тревожното очакване или дистресът значително смущават социалното функциониране на индивида;
 • при лица под 18г.продължителността е поне 6мес;
 • симптомите не са пряка последица от соматично заболяване, симптоми на друго психическо разстройство или зависимост от наркотични вещества, психостимуланти или лекарства.

Лечение:

  Медикаментозна терапия се налага понякога-антидепресанти и бензодиазепини (за кратко). Психотерапията е задължителна, като тя е насочена към:-изграждане на Аза на индивида, работа със семейството, обучение в похвати за справяне с напрежението, репетиране на социални умения, репетиране на желаното поведение.

 • Агорафобия

  Агорафобията е силен страх от ситуации, от които е трудно да се избяга или да бъдат напуснати. Опасенията на индивидите се фокусират върху хипотетично получаване на панически пристъп в ситуации, където немогат да получат незабавна помощ (оживени, открити пространства, градски транспорт, супермаркети, театри, кина, гари, подлези, митинги, тълпи и др.). Те обикновено избягват местата, където са получавали  панически пристъпи. В някои случаи присъствието на придружител понижава страха. Агорафобията се съчетава твърде често с паническо разстройство.Разстройството по-често засяга жени, като началото е между 20-30г.

Настоящи оплаквания:

 • страх, че ще им прилошее;
 • страх, че ще получат криза или пристъп, ако се озоват в супермаркет,театър,трамвай и др.
 Диагностични характеристики:
 
 •  

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close