Обсесивно-компулсивно разстройство

 

 

 

 ОКР/натраплива невроза/ e тревожно разстройство, което се характеризира с натрапливи мисли(обсесии) и натрапливи действия(компулсии). Не се установява различия между двата пола. При мъже началото е най-често във възрастта 6-15г., а при жени -20-29г. Протичането е непрекъснато с флуктуации, с постепенно влошаване или епизодично.

  Етиопатогенеза:

    • Психологични фактори:

  ОКР възниква у свръхотговорни, подчертано взискателни към себе си личности.Отключващ момент е появата на недопустимо желание, нагласа, фантазия. При страх от замръсяване често пъти това е прекарване на причинена от заразяване патология.

  • Биологични фактори:

-дискретна, но неспецифична неврологична симптоматика при почти всички пациенти;

-серотонинергична дисфункция;

-допаминергична дисфункция.

  Клинична картина:

  • Обсесии:-(натрапливи мисли)

Натрапливите мисли са непресъщи на личността.Те могат да бъдат-агресивни, за симетрия, за  замърсяване, за заразяване, за запасяване.Приемат критично от пациента,който не допуска да са привнесени отвън или да са резултат на чуждо въздействие.Те са неприсъщи за личността и поради това индивида изпитва чувство за вина и се бори с натрапчивата мисъл.

  • Конпулсии(натрапчиви действия)

Те могат да бъдат за проверяване, за подреждане, за миене и чистене, за трупане и колекциониране.Те са предизвикани от натрапчивите мисли и могат да се просват в сложни ритуали с редуващи се комбинации от поведенчески актове.Поведението на индивида се променя към избягване на предизвикващите обвеси обекти или извършване на определени ритуали, неутрализиращи тревожността и напрежението, идващо от съдържанието на натрапливостта. Типична за пациент с ОКР е и склонността към себеизпитване.

  Пациентите с ОКР се разделят на две основни групи:

проверяващи(проверка на ел.уред, входна врата….)

миещи се-тук е водещ страхът от замърсяване и заразяване(мизофобия).

  Пациентите с мизофобия мият ръцете си след всеки допир с предмет от околната среда, сменят дрехите си няколкократно през деня, прекарват в къпане ненужно дълго време.  Макар да осъзнават ирационалността на своя страх, те му се подчиняват след продължителна борба на мотиви и промотиви.

  Изброените прояви се наблюдават и при здрави индивиди, но тяхната прекомерност (отнемат повече от един час дневно),смущаването на всекидневните активности на личността и причиняването на значим дискомфорт дават основание за поставяне на диагнозата ОКР.

  Лечение- психотерапия и при необходимост и медикаментозна терапия.

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close