Аутистично разстройство

Биляна Стефанова - психолог от Варна
  Характеризира се с отсъствието на експресивна реч най-често между-2-4г.
Детето е произнасяло думи, но е спряло да говори след първата година. Разбирането на речта е съхранено. Детето се интересува по-малко от други деца и характерни за възрастта играчки. Използва продължително игрови предмети; не дава да се разместват определени предмети; много трудно свиква с нови дрехи, храни, места и промяна в дневния стереотип; понякога се плаши от трaвиални предмети и шумове.
  Родителите споделят, че детето не посочва и не донася предметите, които го интересуват, не поглежда предметите посочени от родителите, не играе на ужким, не играе функционално, а бедно и репетaтивно, не изпълнява инструкции, което прави външния контрол на поведението му труден.

 Такива деца могат да вокализират, но тези вокализации не са адресирани и нямат комуникативна стойност. Тези звукосъчетания не са устойчиво свързани с определени предмети или действия, т.е. нямат стойност на думи. При някои от тях е налице ехолално повторение на чути думи на фона на отсъствие на спонтанна реч от свое име. Тези повторения могат да бъдат по-интензивни, когато детето е тревожно.

 В училищна възраст—наличие на експресивна реч с особености,-ехолалия, говорене от второ или трето лице, изрази, които разбират само най-близките, повторения на едно и също, повторения извън контекста, отличаващи се по мелодика, ритъм , височина. Такива деца по-скоро задават въпроси и повтарят механично, отколкото да инициират и поддържат разговор на нивото очаквано за възрастта и ситуацията.

Сайта използва бисквитки,за да персонализира информацията на сайта за вас. За повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close