Характеристики на себеприемащия се човек / личност /

Биляна Стефанова - психолог от Варна

– вярва в определени ценности и е готов да ги отстоява, независимо от външния натиск;

– действа с убеденост и не изпитва съжаление или вина за извършеното;

– не изпитва притеснение за бъдещето, за това, което ще се случи, или това, което се е случило;

– вярва в своите сили, че може да се справи с трудностите;

– чувства себе си като равен  на другите, независимо от позицията, ролите и способностите, които притежава;

–  може да уважава и да изразява радостта си от другите, да приема техните постижения;

– не одобрява стремежа на другите да използват различни форми на манипулиране;

– може истински да се радва на това, което прави;

– проявява чувствителност към потребностите на другите.

Харесва ли ви това? Споделете го :