Тревожно – депресивно разстройство при юношите

Тревожно - депресивното разстройство при юношите - Биляна Стефанова-психолог Варна

 

 Тревожно – депресивното разстройство включва  както симптомите на  тревожност , така и на депресия,едновременно и не може да бъде поставена диагноза – само тревожност или само депресия.

 Депресията e афективно разстройство. То е много често срещано, като засяга по-често жени, поради хормонални и конституционални особености. Началото е обикновено в млада и средна възраст.

  Етиопатогенеза:

  • Психологични механизми – депресивните личности приемат неудачите за личен провал, което резултат от собствена непълноценност; лошите периоди или неуспехи се приемат за непоправими и трайни.
  • Биологични механизми – фамилният; разстройство на мозъчните моноамини, като главно място сред тях заема дисфункцията на серотонинергичната система.

  Клинична картина:

  • дистимия – подтиснато настроение;
  • анхедония – липса на радост и загуба на интерес.
  • астения – повишена уморяемост;

Като могат да се добавят и:

  • безапетитие;
  • безсъние, загуба на телесно тегло;
  • мисли за вина; двигателна подтиснатост; нар.концентрация на вниманието; мисли за вина и безперспективност; суицидни мисли; разстройство на сексуалното влечение безпричинни болки и усещания в различни части на тялото

  Диагностика: – наличието на дистимия, анхедония, астения за период поне 2седмици, плюс някои от факултативните симптоми. Характерно за юношеството тук могат да се вкл.-приема на вещества, анорексични, булимични кризи, рисковани постъпки, суицидни опити, ексцесии и др.

  Лечение  – психотерапия, а при необходимост включване и на медикаменти.

Харесва ли ви това? Споделете го :