Сепарационно тревожно разстройство – разстройство на привързаността

Биляна Стефанова - психолог от Варна  За СТР може да се говори след 4г. възраст при отсъствие на первазивно (генерализирано) разстройство на психичното развитие.

1.      Етиология

 • генетични фактори;
 • индивидуална и семейна история-като основна роля тук играе това дали правилно е осъществено отделянето на детето от основната родителска фигура във възрастта-3г., 6-8г.Именно неправилните повтарящи се отделяния, несигурния тип на изградената привързаност при детето към основния родител са водещи при това разстройство.

       2.Клинична картина

 • наличие на непрекъсната, необоснована или преувеличена тревога на тема – отделяне от родителите и дома;
 • безпокойство, когато родителите ги няма;
 • страх, че няма да се върнат;
 • страх, че някакво събитие ще го отдели от родителите;
 • функционални соматични оплаквания,когато не е с тях;
 • кошмарни сънища на тема раздяла;
 • интензивен страх от тъмното, често с тема раздяла (отвличане);
 • настойчиво отбягване на ситуации на отделяне;
 • настойчиво отбягване на ситуации на отделяне – отказ на детето да остане само, да спи само в стая, да „пусне“ майка си да излезе сама-последвано от бурен протест.

3.Протичане

СТР в чистата и форма с възрастта става по-малко интензивна. Но в по-голям процент от случаите се появяват симптоми на социална тревога, панически атаки и ПР, генерализирана тревога, депресивни епизоди.

 4.Лечение – то се определя в зависимост от степента на изразеност на състоянието,провежда се само психотерапия,но ако се налага се вкл. и медикаменти.

Харесва ли ви това? Споделете го :