Разстройство на Аsperger


 

 Поява на думи, комуникативни фрази и интелект в норма. Наличие на трудности при социални ситуации-не могат да общуват по характерния за възрастта начин. Това, което ги вълнува и интересува е различно от обичайното за възрастта и културната група. Социалните ситуации и промени ги дезорганизират. Имат затруднения в разбирането на метафорите и идиомите. Могат да имат свръхчувствителност към сензорни дразнения, много често имат интензивни и изместени по фокус интереси-записване разписанието на влаковете, температурите на въздуха и т.н.

Харесва ли ви това? Споделете го :