Полуистината

Пилуистината - Биляна Стефанова - психолог Варна

 

  За пророкът Мохамед се разказва следната случка. Пророкът отишъл с един свой спътник в един град, за да проповядват. Скоро към пророка се присъединил един последовател на неговото учение: „Господарю, в този град глупостта е под път  и над път. Жителите са му твърдоглави. Никой тук не желае нещо да научи. Ти няма да можеш да убедиш никое от тези каменни сърца.”  Пророкът отговорил добродушно: „Имаш право.” Малко след това се приближил друг член от комуната, сияещ от радост: ‘’Гоподарю, ти си попаднал в един щастлив град. Хората тук жадуват за правата вяра и отварят сърцата си за твоето слово.” Мохамед се усмихнал добродушно и пак рекъл: „Имаш право.” „ О, господарю – добавил спътникът му – ти каза на първия, че има право, на втория, който твърди точно обратното, ти също казваш, че има право. Но черното не може да бъде бяло. „Мохамед отвърнал: „ Всеки вижда света такъв, какъвто очаква да го види. Защо трябва да противореча и на двамата. Единия вижда лошото, другия – доброто. Ти би ли казал, че единият от двамата греши? Не са ли хората тук и навсякъде както добри, така и лоши? Нищо невярно не ми казаха, само че не всичко казаха.”

                                                                 

  ориенталска приказка

 

Биляна Стефанова

психолог Варна

Харесва ли ви това? Споделете го :