Обсесивно-компулсивно разстройство

 

 

 

 ОКР/натраплива невроза/ e тревожно разстройство, което се характеризира с натрапливи мисли(обсесии) и натрапливи действия(компулсии). Не се установява различия между двата пола. При мъже началото е най-често във възрастта 6-15г., а при жени -20-29г. Протичането е непрекъснато с флуктуации, с постепенно влошаване или епизодично.

  Етиопатогенеза:

    • Психологични фактори:

  ОКР възниква у свръхотговорни, подчертано взискателни към себе си личности.Отключващ момент е появата на недопустимо желание, нагласа, фантазия. При страх от замръсяване често пъти това е прекарване на причинена от заразяване патология.

  • Биологични фактори:

-дискретна, но неспецифична неврологична симптоматика при почти всички пациенти;

-серотонинергична дисфункция;

-допаминергична дисфункция.

  Клинична картина:

  • Обсесии:-(натрапливи мисли)

Натрапливите мисли са непресъщи на личността.Те могат да бъдат-агресивни, за симетрия, за  замърсяване, за заразяване, за запасяване.Приемат критично от пациента,който не допуска да са привнесени отвън или да са резултат на чуждо въздействие.Те са неприсъщи за личността и поради това индивида изпитва чувство за вина и се бори с натрапчивата мисъл.

  • Конпулсии(натрапчиви действия)

Те могат да бъдат за проверяване, за подреждане, за миене и чистене, за трупане и колекциониране.Те са предизвикани от натрапчивите мисли и могат да се просват в сложни ритуали с редуващи се комбинации от поведенчески актове.Поведението на индивида се променя към избягване на предизвикващите обвеси обекти или извършване на определени ритуали, неутрализиращи тревожността и напрежението, идващо от съдържанието на натрапливостта. Типична за пациент с ОКР е и склонността към себеизпитване.

  Пациентите с ОКР се разделят на две основни групи:

проверяващи(проверка на ел.уред, входна врата….)

миещи се-тук е водещ страхът от замърсяване и заразяване(мизофобия).

  Пациентите с мизофобия мият ръцете си след всеки допир с предмет от околната среда, сменят дрехите си няколкократно през деня, прекарват в къпане ненужно дълго време.  Макар да осъзнават ирационалността на своя страх, те му се подчиняват след продължителна борба на мотиви и промотиви.

  Изброените прояви се наблюдават и при здрави индивиди, но тяхната прекомерност (отнемат повече от един час дневно),смущаването на всекидневните активности на личността и причиняването на значим дискомфорт дават основание за поставяне на диагнозата ОКР.

  Лечение- психотерапия и при необходимост и медикаментозна терапия.

Харесва ли ви това? Споделете го :