Любов

Биляна Стефанова - психолог от Варна

 Жената излязла пред къщата си, когато видяла тримата старци с дълги бели бради, седнали в нейния двор. Казала им: Не ви познавам, но вероятно сте гладни. Влезте вътре, за да се нахраните!

       – В къщи ли е мъжът ти? – попитали те. Когато получили отрицателен отговор й казали: – Не можем да влезем, докато не се върне!

       Вечерта съпругът й се прибрал и тя му разказала за случката.

       – Иди и ги покани да влязат сега.

        Тя изпълнила заръката и ги поканила, но отговорът, който получила бил малко странен. Те й казали:

       – Не можем да влезем у вас заедно! – а на нейния въпрос ЗАЩО, единият от мъжете отвърнал, посочвайки един от другите двама: –  Неговото име е Благосъстояние, на другаря ни – Успех, а аз съм Любов. 

        След това добавил: Прибери се и обсъдете със съпруга си кой от нас ще изберете да поканите у дома си!

       Жената влязла в къщата и казала на мъжа си какво се е случило. Той се зарадвал много и казал:

       – Щом това е положението, нека поканим благосъстояниетоЩе изпълни дома ни с богатство!

        Съпругата го опонирала:

       – Скъпи, защо да не е успеха?

        Тяхната снаха била мълчалив свидетел на разговора от другия ъгъл на стаята. Тя също се изправила с предложение: Няма ли да е по-добре да поканим любовта? Тогава домът ни ще се изпълни с любов!

        – Нека се вслушаме в съвета на снахата. –  казал съпругът.- Иди и покани любовта на гости!

       Тя излязла на двора и попитала: Кой от Вас беше Любов? Заповядай, за Нас е чест да си ни гост!

       Любовта се изправил и тръгнал да върви към къщата. Другите двама също станали и го последвали. Изненадана, жената попитала Благосъстоянието и УспехаАз поканих само Любовта. Защо идвате и Вие?

       Мъжете отвърнали в един глас:

       – Ако беше поканила Богатството или Успеха, другите двама щяхме да стоим отвън. Но тъй като покани Любовта, където отива той, там отиваме и ние.Където има Любов, там има и Богатство, и Успех.

из  „Скритият дар“ – Джериес Авад

 

Харесва ли ви това? Споделете го :