Биография

Биляна Стефанова – психолог Варна

 Образование:

 • Бакалавър –  Медицински колеж  към МУ – гр.Варна
 • Магистър по психология – ВТУ ” Св.Св.Кирил и Методий ‘’
 • Специализация Клинична психология – ПУ “ Паисий Хилендарски ” 
 • Член на Дружеството по Позитивна Психотерапия в България. /ДППБ/ – гр. Варна
  Стаж в областта на психологията – 10 години:
 
 • Психолог и клиничен психолог;
 • Сертифициран базисен  консултант по позитивна психотерапия към ДППБ – гр.Варна;
 • Кариерен консултант към GSDF – Bulgaria.

  Следдипломна квалификация:

 • Клинична психология;
 • Позитивна психотерапия към ДППБ – гр.Варна;
 • Тревожни разстройства;
 • Транзакционен анализ на взаимоотношенията;
 • Девиантно поведение;
 • Идентифициране и оценка на риска от злоупотреба със стимуланти-екстази,амфетамини,кокаин;
 • Маските на агресията;
 • Различни курсове и семинари.

 За мен

 В момента съм практикуващ психолог с частна практика. Работила съм като училищен психолог. Имам терапевтичен опит с пациенти с психически разстройства, както и в различни области от здравеопазването, социалната сфера и др. За мен, като психолог, удовлетворението идва от добре свършената работа.

  Интересите ми са насочени към краткосрочната терапия вкл. различни подходи от психотерапията – позитивен, гещалт-терапия, поведенчески, когнитивен, психоаналитичен, транзакционен и др, които прилагам в работата си с клиенти и подбирам в зависимост от човека  или проблема.

 Не мисля, че има срамна работа – започнала съм да работя на 18г. В процеса на обучението си съм сменила много професии (секретар, сервитьорка, продавач, търговски  и медицински представител, медицинска сестра и др.). Приела съм за себе си, че това е бил  период на обучение, в който е трябвало да натрупам нужните знания, умения и опит, които в последствие мога да използвам в работата си.

 За да работиш, като психолог или психотерапевт не е дотатъчно да имаш само диплома и завършени курсове и специализации. Да бъдеш добър психотерапевт е дарба, която не се дава на всеки. Нужно е да  „усещаш” човека срещу себе си. Да съумееш да уловиш неговите чувства, мисли, емоции, преживявания, а след това да можеш да приложиш правилно натрупаните знания и умения, за да успееш да му въздействаш, за да може той да достигне до инсайт (осъзнаване на проблема). В последствие да  обмисли своите решения, да избере най-правилните, да направи необходимата промяна, ако желае, за да  намери себе си и да заживее спокойно и щастливо.

 Ролята на терапевта е да насочва клиента, да му дава алтернативи, а не да му предлага  готови решения или да му казва какво трябва да направи. Не на последно място, за да си добър психотерапевт трябва да си преди всичко „добър човек”, т.е знанията и уменията натрупани  в процеса на обучение трябва да бъдат прилагани за доброто на клиента, а не само с цел печалба или за собствена изгода. В момента, в който клиента пристъпи в кабинета на психолога, от тук нататък терапевта работи за него, за неговото добро, а не само за себе си.

 „Това, което не ме убива, ме прави по силен” е една от любимите ми фрази. За мен преживяното – добро или лошо – е  натрупан  опит за  бъдещето. Най-много в живота ценя здравето и любовта.

„ Къде остават парите” – ще каже някой от вас? Да, парите са една необходимост, без която не можем да оцелеем по пътя на живота, в  материалния свят в който живеем и който ни въздейства и променя, но за мен те не са първостепенни и определящи. Най-ценното е здравето и любовта. Всеки, макар и да не признава това, неосъзнато, цял живот се бори, за да ги получи. И колкото по-рано разберем това – толкова по-добре за нас, защото стремежа към всичко друго е просто компенсация.