Аутистично разстройство

Биляна Стефанова - психолог от Варна
  Характеризира се с отсъствието на експресивна реч най-често между-2-4г.
Детето е произнасяло думи, но е спряло да говори след първата година. Разбирането на речта е съхранено. Детето се интересува по-малко от други деца и характерни за възрастта играчки. Използва продължително игрови предмети; не дава да се разместват определени предмети; много трудно свиква с нови дрехи, храни, места и промяна в дневния стереотип; понякога се плаши от трaвиални предмети и шумове.
  Родителите споделят, че детето не посочва и не донася предметите, които го интересуват, не поглежда предметите посочени от родителите, не играе на ужким, не играе функционално, а бедно и репетaтивно, не изпълнява инструкции, което прави външния контрол на поведението му труден.

 Такива деца могат да вокализират, но тези вокализации не са адресирани и нямат комуникативна стойност. Тези звукосъчетания не са устойчиво свързани с определени предмети или действия, т.е. нямат стойност на думи. При някои от тях е налице ехолално повторение на чути думи на фона на отсъствие на спонтанна реч от свое име. Тези повторения могат да бъдат по-интензивни, когато детето е тревожно.

 В училищна възраст—наличие на експресивна реч с особености,-ехолалия, говорене от второ или трето лице, изрази, които разбират само най-близките, повторения на едно и също, повторения извън контекста, отличаващи се по мелодика, ритъм , височина. Такива деца по-скоро задават въпроси и повтарят механично, отколкото да инициират и поддържат разговор на нивото очаквано за възрастта и ситуацията.

Харесва ли ви това? Споделете го :